Návod na stavbu oplocení

V jedenácti jednoduchých krocích

Návod na stavbu oplocení 1

Krok první

Nejprve stanovte průběh plotu a dbejte přitom na hranice vašeho pozemku.
Vzdálenost sloupků má být asi 2,5 až 3,0 m.
Opěry potřebujete na sloupku na začátku a na konci, na každém rohu a u zvlášť dlouhých plotů na rovné straně každých 30 až 35 m.

Krok druhý

Vyhlubte první základovou díru. Rýčem vyryjete hlínu na hloubku rýče (cca čtverec 30×30 cm) a dále pak vrtáte, nejlépe pomocí ručního vrtáku, do nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod úroveň zeminy). Dbejte na to, aby spodní držák po napnutí drátu ve sloupku plotu byl co nejníže nad zemí. Vrtáky se vyrábějí s různými průměry vrtného otvoru. Doporučujeme vrtáky s minimálním průměrem 125 mm.

Návod na stavbu oplocení 2
Návod na stavbu oplocení 3

Krok třetí

Připravenou díru vyplňte betonem a zabudujte první sloupek plotu.

Krok čtvrtý

Každý počáteční a rohový sloupek musí být opřen o vzpěru. Úhel, pod nímž se podpěra upevní, má souhlasit se směrem, jak drátěný plot probíhá. Proto namontujte opěru volně a na straně, na níž dosahuje na zem, vykopejte druhý základ, zalijte betonem, opěru zapusťte a pevně našroubujte na sloupek plotu. Postup opakujte u konečného sloupku a pomocí vyrovnávací šňůry tažené horním držákem napnutí stanovte přesnou hloubku a výšku mezisloupku. Zabetonujte sloupky, jak je popsáno.

Návod na stavbu oplocení 4
Návod na stavbu oplocení 5

Krok pátý

Napínák drátu upevněte nahoře, u paty a uprostřed prvního a posledního sloupku plotu, nejlépe pomocí objímky pro upevnění.

Krok šestý

Napínací drát odřízněte (délky plotu + cca 10 cm) a nasaďte do trnu napínáku drátu šroubovým klíčem.

Návod na stavbu oplocení 6
Návod na stavbu oplocení 7

Krok sedmý

Napínací drát umístěte do držáků na sloupcích.

Krok osmý

Volný konec napínacího drátu nastrčte do protilehlého napínáku a napněte šroubovým klíčem.

Návod na stavbu oplocení 8
Návod na stavbu oplocení 9

Krok devátý

Drátěné pletivo odrolujte a napínací tyč pro pletivo prostrčte prvními oky. Napínací tyč a pletivo se společně zastrčí do háků pro upevnění.

Krok desátý

Pletivo odrolujte přes celou délku plotu a horní a spodní konce ohněte vzhůru a kolem napínacího drátu.

Návod na stavbu oplocení 10
Návod na stavbu oplocení 11

Krok jedenáctý a poslední

Aby se plot neprohýbal, upevněte drát s oky ke střednímu držáku (středním držákům) napnutí drátu.